สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ส.ค.61 ถึงวันที่ 12 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เกษตรแฟร์ครั้งที่ 14 ปี 2561
 
     
     ตามที่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตพัทลุง กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีแนวคิดการจัดการจัดงาน คือ "เกษตรแม่นยำ" ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว ทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการจากโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชุดโครงการพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1 ร่วมกับทางชุมชนเครือข่าวที่เข้าร่วมในโครงการ