สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จากห้องเรียนสู่ท้องทุ่ง