สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
งานให้บริการชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้
เริ่มแสดง :: 19 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2562