สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ค.63 ถึงวันที่ 10 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พัฒนากลุ่มทำนาอินทรีย์ชุมชนท่าหิน
 
     

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ได้ดำเนินการปรับกระบวนทัศน์การทำเกษตรแบบยั่งยืน และพัฒนากลุ่มทำนาอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชุมชนท่าหิน (ม.2) ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา