สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ค.63 ถึงวันที่ 10 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์สูตร ICOFIS
 
     

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯขอเชิญผู้สนใจเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์สูตร ICOFIS จากจุลินทรีย์ในท้องถิ่น ผ่านการให้บริการของชุมชนบ้านทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายของสถาบันฯ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกช่องทาง FB สายตรง ผอ. อีเมลล์ icofis@gmail.com