สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นาสร้างสุขสร้างรายได้ไร่ละแสน