สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ส.ค.63 ถึงวันที่ 25 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จับมือ กศน.สทิงพระเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด19