สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.64 ถึงวันที่ 8 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ชวนชิมปลา นาสร้างสุข
 
     

ICOFIS จัดกิจกรรม ชวนชิมปลา นาสร้างสุข เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อชุมชน "โมเดลนาสร่างสุข" ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอปากพะยูน นายสมยศ จิตเที่ยง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา