สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.64 ถึงวันที่ 8 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตลงพื้นที่วิจัยเพื่อชุมชน
 
     

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ให้การต้อนรับทีมวิจัย ผศดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณืตศาสตร์พื้นฐาน  ณ ชุมชนดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563