สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.64 ถึงวันที่ 8 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หาบข้าว เข้าโรงเรียน
 
     

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ม.ทักษิณ ชวนชุมชนบ้านกล้วยเภา หาบข้าว เข้าโรงเรียน มอบข้าวอินทรีย์ 600 กิโลกรัมจากการพัฒนาโมเดลนาสร่้างสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อขับเคลื่อนกลไกสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาภายในชุมชน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564