สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 22 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตวิถีชุมชนท้องถิ่นพัฒนากิจกรรม/งานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า/มูลค่าต่อชุมชน
 
     

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ภาคเรียนที่1/2563 การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า/มูลค่าต่อชุมชน