สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณหนุนวัดตะโหมด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเมล่อนอินทรีย์ สร้างรายได้เสริมยุคโควิด-19