สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 14 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 
     

สถาบันฯ จัดโครงการสุมหัวคิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร วันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อระดมสมองกำหนดทิศทางการทำงาน และสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร  "พัฒนางานคุณภาพ ยึดหลักความสามัคคี มีจิตอาสา นำพาชุมชน"