สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง/แผนที่
 
ที่ตั้ง/แผนที่ กลับหน้าหลัก

 
แผนที่สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
อีเมล์ : icofis@gmail.com
 
โทรศัพท์ : 074-311885-7 ต่อ 7150-7151  โทรสาร : 074-443948